SOŁECTWO Krzyszkowo

SOŁTYS

Maria Chojnacka tel. 61 8-145-159

RADA SOŁECKA

1. Halina Drozdowska

2. Barbara Klocek

3. Robert Mańczak

4. Lilianna Piechocka

5. Robert Przybył

6. Beata Rajc

7. Anna Ryster

8. Dorota Smolarkiewicz

9. Adam Warkocki