Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662) oraz Uchawałą NR XXVII/236/2020, RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok, zostały zwiększone wydatki budżetu Gminy Rokietnica (Drogi publiczne gminne) na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym dla miejscowości Krzyszkowo o kwotę 1.556.165 zł zadanie pn. „Przebudowa ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie”.

Łącznie przewidzianiano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę  w wysokości 1 606 165 zł.

Przedmiotowe wsparcie finansowe zapewne realnie przełoży się na długo oczekiwane zmiany w tej części Krzyszkowa.

UCHWAŁA NR XXVII/236/2020 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 14 września 2020r.

Rafał Karpiński