Urząd Gminy informuje, że:

– na terenie Gminy Rokietnica nie stwierdzono przypadku zachorowania na koronawirusa,

– na terenie Gminy Rokietnica na kwarantannie przebywa obecnie 27 osób w 16 miejscach.

Wszystkie bieżące informacje przekazywane są za pośrednictwem strony www.rokietnica.pl.

Kolejny raz apelujemy o pozostanie w domach i dziękujemy wszystkim, którzy stosują się do zaleceń służb sanitarnych.

Ograniczenia w przemieszczaniu się w związku z koronawirusem

24 marca br. podczas konferencji z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego ogłoszono wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się za wyjątkiem:

  • dojazdu do pracy i powrotu z niej
  • wolontariatu w walce z koronawirusem
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego – zrobienie zakupów, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W środkach komunikacji publicznej tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Dozwolone są natomiast spotkania z najbliższymi.

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy.

Wprowadzone ograniczenia obowiązywać będą do 11 kwietnia włącznie.

Nadal obowiązują wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński