Pisma papierowe w Urzędzie Gminy przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem urny

W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Rokietnica oraz pracowników urzędu od dnia dzisiejszego, tj. 18 marca br. do 25 marca br. pisma w formie papierowej (wnioski, podania itp.) przyjmowane będą przez Urząd Gminy Rokietnica wyłącznie za pośrednictwem urny umieszczonej w budynku C. Prosimy, aby wrzucane wnioski były kompletne, spięte i zawierały co najmniej podstawowe dane kontaktowe (telefon i/lub adres e-mail).

Z uwagi na ochronę danych osobowych, przed wrzuceniem pisma do urny prosimy o jego zgięcie lub umieszczenie w kopercie.

Zgłoszenia zgonów dokonać może jedna osoba. Zgon zgłosić może również firma pogrzebowa, która zajmuje się pochówkiem.

Zgłoszenia urodzeń prosimy dokonywać przez platformę ePUAP (w wyjątkowych przypadkach osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, takich jak rejestracja urodzeń i zgonów, prosimy o kontakt pod nr 61 89 60 627.

Śluby wcześniej umówione mogą odbywać się wyłącznie w obecności pary młodej i świadków. Nie będzie możliwości wypicia tradycyjnej lampki szampana.

Główny numer telefonu Urzędu: 61 8960 600

Główny adres e-mail Urzędu:

Skrytka ePUAP Urzędu: /9n2o20aqis/skrytka

Strona internetowa Urzędu: www.rokietnica.pl

Numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych referatów: http://rokietnica.pl/referaty-i-samodzielne-stanowiska/

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.rokietnica.pl

Zamknięte obiekty komunalne na terenie Gminy Rokietnica

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID – 19 od 18 marca do 1 kwietnia br. zamknięty będzie dostęp do następujących obiektów komunalnych Gminy Rokietnica w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19:

  • Świetlice wiejskie,
  • Świetlice strażnic OSP,
  • Boiska sportowe,
  • Place zabaw,
  • Siłownie zewnętrzne,
  • Targowisko gminne.

Zalecamy stosowanie się do poleceń wydawanych przez właściwe służby w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID – 19 oraz śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych nieczynny do odwołania

Uprzejmie informujemy, że punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych będzie nieczynny do odwołania.

Kontakt i konsultacje z psychologiem odbywać się będą telefonicznie w dotychczasowych terminach: w pierwszą i ostatnią środę każdego miesiąca w godz. 17.00 – 19.00 pod numerem telefonu: 664-882-765.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zawiesza odczyt wodomierzy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie informuje o zawieszeniu bezpośredniego odczytu wodomierzy. Klienci, którzy nie mają zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, otrzymają faktury w oparciu o zużycie szacunkowe na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych. Korekty w/w faktur nastąpią podczas kolejnego rzeczywistego, bezpośredniego odczytu.

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński