Na terenie Gminy Rokietnica działają 4 świetlice wiejskie: w Cerekwicy, Krzyszkowie, Napachaniu i Żydowie.
Są własnością Gminy przekazaną do gospodarowania temu z sołectw, na którego terenie się znajdują. Jako mienie komunalne muszą działać w oparciu o regulamin.
Wskazuje on w sposób szczegółowy zasady i tryb korzystania ze świetlic oraz upoważnia do ustalenia opłat za ich wynajem na tzw. cele komercyjne.

W Gminie Rokietnica regulamin korzystania ze świetlic wiejskich został ustalony uchwałą Rady Gminy Rokietnica          Nr LIII/488/2014 z dnia 29 września 2014 r. To na jej podstawie, Zarządzeniem Wójta, wprowadzono stawki czynszu za wynajem świetlic na imprezy okolicznościowe, spotkania o charakterze komercyjnym czy sylwester.

Każdy zainteresowany skorzystaniem z miejsca umożliwiającego organizację tego typu przedsięwzięć powinien skontaktować się z sołtysem odpowiedzialnym za daną świetlicę.
To w jego gestii, jako administratora, leży prowadzenie harmonogramu działania świetlicy i dbanie o jej wyposażenie. Łatwo jest więc sprawdzić czy wybrany termin umożliwia jej wynajęcie.

Warto dodać, że głównym celem działania świetlic jest integracja środowiska lokalnego, umożliwienie mieszkańcom spędzania wolnego czasu, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. To miejsce organizacji przeznaczonych dla nich przedsięwzięć, w tym o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. W takich przypadkach korzystanie z nich jest bezpłatne.

CENNIK WYNAJMU ŚWIETLIC WIEJSKICH działających na terenie Gminy Rokietnica (obowiązujący od 6 grudnia 2019 r.)

L.P. CEL KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ CZAS NAJMU WYSOKOŚĆ OPŁATY BRUTTO
1. DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROKIETNICA
  NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ
  świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda jednorazowo 420,00 zł
  świetlica Krzyszkowo, świetlica Napachanie 315,00 zł
  NA POTRZEBY ZORGANIZOWANIA SPOTKANIA o charakterze komercyjnym trwającego do 5 godz.
  świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda jednorazowo maksymalnie do 5 godzin 105,00 zł
  świetlica Krzyszkowo, świetlica Napachanie 53,00 zł
  SYLWESTER
  świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda 31.12-01.01 735,00 zł
  świetlica Krzyszkowo, świetlica Napachanie 315,00 zł
2. DLA POZOSTAŁYCH OSÓB:
  NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ
  świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda jednorazowo 525,00 zł
  świetlica Krzyszkowo, świetlica Napachanie 368,00 zł
  NA POTRZEBY ZORGANIZOWANIA SPOTKANIA o charakterze komercyjnym trwającego do 5 godz.
  świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda jednorazowo maksymalnie do 5 godzin 126,00 zł
  świetlica Krzyszkowo, świetlica Napachanie 74,00 zł
  SYLWESTER
  świetlica Cerekwica, świetlica Przybroda 31.12-01.01 1.050,00 zł
  świetlica Krzyszkowo, świetlica Napachanie 420,00 zł

Kontakt w sprawie wynajmu świetlic wiejskich dostępny na: www.rokietnica.pl

źródło:www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński