W dniu 03 września 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Krzyszkowo zwołane przez Panią Sołtys Marie Chojnacką. Zgodnie z informacją przekazaną mieszkańcom naszej miejscowości, tematem zebrania było podjęcie decyzji dot. funduszu sołeckiego na rok 2020.

W zebraniu wziął udział m.in. Wójt Gminy Rokietnica, członkowie Rady Sołeckiej oraz nieliczni mieszkańcy.

Głównym tematem zebranie był podział środków finansowych na fundusz sołecki na rok 2020 w wysokości 42.663,70 zł.

W trakcie dyskusji nad propozycjami wydatkowania środków finansowych, mieszkańcy zaproponowali dwa główne zadania:

1. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu przy ul. Głównej w Krzyszkowie.

2. Wykonanie projektu oświetlenia dla ul. Kukułcza, Spokojna i Okrężna.

Zebranie wiejskie Sołectwa Krzyszkowa podczas głosowania podjęło decyzję, że środki finansowe na fundusz sołecki na rok 2020 zostaną przeznaczone w całości na zadanie:

Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu przy ul. Głównej w Krzyszkowie.

W wolnych głosach na wniosek Pani Sołtys mieszkańcy dokonali uchwałą scalenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 tj. zadań:

doposażenie placu zabaw - 19.724,03zł oraz

monitoring miejsca rekreacji - 10.000zł

i przeznaczając w/w kwotę w wysokości 29.724,03zł na modernizację placu zabaw oraz zakup tablic informacyjnych.

Wójt Gminy ponadto przekazał mieszkańcom informację o planowanej w najbliższych tygodniach inwestycji tj. wykonania nakładki asfaltowej na ul. Trakt Napoleoński od tzw. pniewki do krzyżówki z ul. Główna i Jeziorną. Inwestycja ta jest możliwa m. in. dzięki porozumieniu międzygminnemu z Gminą Szamotuły w zakresie zarządzania drogą publiczną (porozumienie-szamotuly_525033.pdf).

Dla osób zainteresowanych całością przebiegu zebrania i podjętych decyzji, zapraszam do odsłuchania nagrania.

Rafał Karpiński