W Wielką Sobotę o godz. 13:40 w świetlicy Sołectwa Krzyszkowo zostaną poświęcone potrawy wielkanocne.

Zwyczaj ten jest znany powszechnie od wieków w Polsce. W zachodnich regionach współczesnej Polski, które znalazły się w jej granicach po II wojnie światowej, święcenie potraw było jednak prawie nieznane. Przed 1945 rokiem na Kaszubach tylko zamożniejsi gburzy i szlachcice
w wielką sobotę przywozili końmi proboszcza dla poświęcenia pożywienia świątecznego. Podobnie na
Śląsku święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się na dworach szlacheckich. Na Śląsku zwyczaj święconki upowszechnił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, docierając tu razem z mieszkańcami centralnej Polski.

W całej Polsce na stole wielkanocnym obok mięs i ciast stawia się koszyk ze święconką, drobne różnice wynikają tylko z lokalnych tradycji. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna zwyczaj dzielenia się poświęconym jajkiem, podobny w swej formie i symbolice do bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem. Dawny zwyczaj na wsiach nakazywał, aby wracając ze święconym obejść dom trzy razy, zgodnie ze wskazówkami zegara, co miało wypędzić złe moce z gospodarstwa. W zamożnych domach na stole znajdowało się pieczone prosię, często z pisanką w pysku.
Obok stały półmiski z mięsiwem, szynką, kiełbasą oraz ciasta. Głównym ciastem wielkanocnym do dzisiaj pozostała
babka drożdżowa, tzw. baba wielkanocna. Poza Polską z obyczajem tym możemy się jeszcze spotkać na Słowacji i w tej części Śląska Cieszyńskiego, która jest zamieszkana przez Polaków, na Białorusi, a także wśród polskich emigrantów.

Zawartość koszyka różni się nieco w zależności od rejonu Polski. Co powinno się jednak znaleźć w święconce?

baranek - symbol zwycięstwa życia nad śmiercią,

jajka - znak odradzającego się życia,

chleb - ciało Chrystusa,

kiełbasa i wędlina - symbolizują dostatek, zdrowie i płodność,

woda - znak przygotowania do nowego życia,

sól - symbol oczyszczenia,

ciasto - metafora umiejętności i doskonałości,

chrzan - znak siły fizycznej i krzepy.

żródło: www.gloswielkopolski.pl, www.wikipedia.org, www.parafiarokietnica.pl

/Rafał Karpiński/