Zamknięcie przejazdu kolejowego w Krzyszkowie

Budimex S.A. jako wykonawca projektu „Prace na linii E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” dla zadania przebudowa układów torowych w
raz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki” informuje, że czasowa organizacja ruchu w ciągu drogi gminnej
(ul. Koszycy i ul. Główna w Krzyszkowie, ul. Jesionowa w Rostworowie) oraz drogi powiatowej nr 2425P (ul. Rokietnicka w Rostworowie i ul. Kolejowa w Rokietnicy) zostanie wprowadzona po 5.04.2019 r. Objazd będzie prowadzony ul. Kolejową w Rokietnicy. Zakończenie prac zostało zaplanowane do 17 kwietnia.

 

 

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński