W dniu 12.02.2019 r. Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Krzyszkowo.

SOŁTYS
Maria Chojnacka

RADA SOŁECKA
Halina Drozdowska
Barbara Klocek
Robert Mańczak
Lilianna Piechocka
Robert Przybył
Beata Rajc
Anna Ryster
Dorota Smolarkiewicz
Adam Warkocki

Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej działalności na rzecz Sołectwa Krzyszkowo.

/nagranie z zebrania/

Rafał Karpiński